Het doel

De 25 uur van Fietsenvoor.nl.

 

Waarvoor gaan we samen met elkaar op vrijdag 14 september en zaterdag 15 september 25 uur fietsen ..


Nieuwe therapie apparatuur voor de afdeling FysioTherapie!

 

Conform de missie van De Hoogstraat, willen wij de revalidant zo goed mogelijk helpen bij het ontwikkelen en behouden van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid, om zodoende  bij te dragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Aansluiten bij (maatschappelijke) ontwikkelingen in de zorg is hiertoe essentieel.

 

De afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen in de zorg een vlucht genomen. De behandel- en oefenmogelijkheden voor de fysiotherapie met name op het gebied van techniek en digitalisering, gaan snel. Denk hierbij aan eHealth, virtual reality, robotica en serious gaming.

 

Fysiotherapeuten krijgen daarin een steeds belangrijkere rol als coach, adviseur of innovator.

Zij worden uitgedaagd om op hun vakgebied professionele specialistische zorg te bieden, intensief samen te werken met zorgpartners en de resultaten van behandeling inzichtelijk en meetbaar te maken, dit met de meest moderne middelen.  

 

Begin dit jaar is vanuit de vakgroep fysiotherapie de Hoogstraat is gestart met het project “Fysiotherapeut 2025” Dit project biedt een beschrijving van de deskundigheid, de kwaliteit van handelen en de ontwikkelingen van de fysiotherapeut  richting 2025.

 

Vanuit het project worden meerjarenplannen ontwikkeld op het gebied van:

  1. organisatie van de werkplek en inrichting afdeling fysiotherapie

  2. deskundigheid en kwaliteit afdeling fysiotherapie

  3. ontwikkelingen vakgebied fysiotherapie

 

Aansluitend bij punt 1 is er reeds een pakket van eisen opgesteld ten aanzien aan te schaffen nieuwe technologische apparatuur. In het pakket van eisen wordt onder andere beschreven dat de apparatuur of het gebruik van de nieuwe apparatuur moet leiden tot:  het sneller kunnen starten met de therapie, de mogelijkheid dat revalidanten zelfstandig (er) gebruik kunnen maken van de apparaten, waardoor extra oefenmomenten gecreëerd worden (naast bestaande therapieën), trainingsvormen moeten uitdagender worden i.c.m. stimulerende feedback, voor meerdere diagnosegroepen inzetbaar zijn en dat er vertaalslag gemaakt moet kunnen worden naar thuis oefenen.


De werkgroep FT heeft reeds haar voorkeur uitgesproken en wil in het kader van nieuwe therapie technologie gaan samenwerken met het bedrijf Tyromotion.

Vanaf april 2018 komen er in de Hoogstraat hiervoor proefplaatsingen van diverse – zeer geschikte – FT apparatuur met de allernieuwste technologie. Op basis van de ervaringen van behandelaars en revalidanten, zal middels een checklist worden bijgehouden welke apparaten ook in de praktijk daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben. Aan de hand van de bevindingen wordt uiteindelijk een definitieve keuze gemaakt.

 

De aanschaf van deze nieuwe apparatuur bij de fysiotherapie vraagt om een forse investering

(€ 41.750 exclusief BTW). De Hoogstraat draagt de kosten van de verbouwing. Met hulp van samenwerkingspartners, via het aanschrijven van vermogensfondsen, het opzetten van een club van 100 en het organiseren van events (kom in actie!) willen we het resterende deel bijeenhalen.


Het event De 25 uur van fietsenvoor.nl samen met jullie uitweren en vormgeven zou een enorme booster (kunnen) geven aan dit project en aan de daadwerkelijke aanschaf van nieuwe apparatuur.

Inschrijven voor 2017